Milsoft

Komplexné služby pre váš úspech

O nás

Poskytujeme komplexné služby v oblasti dodávania softvérových riešení kategórie ERP (Enterprise Resource Planning) pre široký okruh obchodných a obchodno-výrobných podnikov pôsobiacich najmä v oblasti výroby a distribúcie potravín. ERP riešenie MILSOFT je doplnený aplikáciou pre správu skladových procesov WMS (Warehouse Management Systém), aplikácie pre mobilný predaj a podporu obchodných zástupcov v teréne a ďalšie špecializované aplikácie pre konkrétnych zákazníkov.

Prečo MILSOFT

Potrebujete spracovať veľké množstvo najrôznejších dokumentov a informácií s príslušnými nárokmi na systematické spracovanie, triedenie, vyhodnocovanie a ukladanie týchto údajov?

Môžete mať v reálnom čase k dispozícii všetky relevantné údaje od nákupu, výroby, cez sklady až po predaj až po ekonomiku a účtovníctvo vrátane feedbacku od obchodných zástupcov. Všetko v prehľadnej podobe štatistiky, reportov alebo dashboardov.

Riešenie na mieru

Vieme, že variabilita činností výrobných a obchodných podnikov je veľmi široká. Poskytujeme síce komplexné softvérové riešenia informačných tokov, avšak modularita našich softvérových produktov umožňuje prispôsobenie systému Vašim konkrétnym požiadavkám.

Zaisťujeme implementáciu informačného systému a samozrejmosťou je následná starostlivosť o zákazníkov a poradenstvo pri prevádzke IS MILSOFT. Okrem poskytovania softwarových riešení a služieb zabezpečuje firma MILSOFT aj služby v oblasti technickej infraštruktúry potrebné pre prevádzku informačného systému - dodávky a správu serverov a prípadne ďalších technických zariadení.

Sme na trhu už od roku 1990 a odvtedy z nás neustále inovácie, pružná reakcia na legislatívne zmeny, detailné znalosti podnikateľského prostredia a neposlednej rade aj dôvera našich spokojných zákazníkov robí stabilného partnera v oblasti firemného softvéru.

Spoliehajú na nás významné podniky v Českej a Slovenskej republike

Referencie

Software

Informačný systém MILSOFT je koncipovaný tak, aby umožňoval prácu vo veľkých centralizovaných podnikoch na počítačových sieťach s mnohými tisíckami obchodných partnerov a tými tisíckami dokladov mesačne, ako aj v menších firmách alebo lokálne oddelených pobočkách.

Dôležitým rysom všetkých našich produktov je neustály vývoj a pružná reakcia na zmeny podnikateľského prostredia a legislatívne zmeny. Užívatelia dostávajú pravidelné aktualizácie programov obsahujúcich zmeny legislatívy, účtovníctva a ďalších zákonných postupov, technické zdokonalenie, ale aj zmeny obchodných a iných obvyklých zvyklostí (EDI komunikácia, cenotvorba, homebanking atď.). Každý vývoj je realizovaný s ohľadom na používateľské skúsenosti a spoluprácu s našimi zákazníkmi.

Nákup a zásobovanie

Návrhy, schvaľovanie a evidencia objednávok materiálov či tovaru. Evidencia dodávok - množstva a cien obstaranie, evidencia a rozpúšťanie vedľajších obstarávacích nákladov k dodávkam. Kontrola, porovnanie a vyhodnotenie objednaných a dodaných materiálov a tovaru, vyhodnotenie dodávateľov a nákupných cien.

Výroba

Špecializované riešenia pre evidenciu výroby - najmä potravinárstvo a obdobné typy výroby. Na základe databázy výrobných noriem Vám systém umožní plánovanie výroby výrobkov a súvisiacich spotrieb surovín, materiálov či ďalších normovaných položiek (energie, mzdy). Po zaevidovaní skutočnej výroby a spotreby surovín a materiálov systém vyhodnotí skutočnú a normovanú spotrebu a poskytne prehľad o efektívnosti výroby.

Vo viacerých prípadoch riešime prepojenie skladového a výrobného systému s ďalšími externými technológiami - napríklad baliace, etiketovacie či vážiace systémy.

Sklady

Skladová evidencia príjmov, výdavkov a zásob materiálov a tovaru.

Skladová evidencia podľa miest - uskladnenie s možnosťou rozšíreného sledovania trvanlivosti, šarží, umožnená spätná dosledovateľnosť materiálov a tovaru.

Pre dokonalý prehľad o stave skladu a pre dosiahnutie vyššej produktivity logistiky môžete využiť náš systém pre riadenie skladových procesov WMS (Warehouse Management Systém). Systém zaznamenáva a umožňuje riadiť všetky skladové operácie. S využitím rádiofrekvenčných on-line terminálov systém v "bezpapierovom" režime zabezpečuje v reálnom čase navádzanie pracovníkov skladu na príslušné pozície a zabezpečuje zrýchlenie a spresnenie všetkých skladových operácií.

Predaj a distribúcia

Správa veľkého množstva zákazníkov a položiek tovaru, všestranná cenotvorba, správa zákazníckych objednávok, spracovanie dodacích listov, fakturácia, obojstranná EDI komunikácia so zákazníkmi.

Pre spracovanie dokladov predajcom alebo vodičom priamo u zákazníka môžete využiť našu aplikáciu pre mobilný predaj. Aplikácia je plne prepojená s ostatnými časťami systému a je možné ju prevádzkovať na tabletoch či telefónoch s operačným systémom Android.

Štatistika a Reporting

Všetky dáta je možné vyhodnotiť vo vzájomných súvislostiach.
Dáta je možné prehliadať a analyzovať pomocou nástrojov, ktoré umožní užívateľovi operatívnu zmenu či rozšírenie pohľadu podľa jeho potrieb s možnosťou zobrazenia agregovaných dát a ich rozpadov až na prvotné záznamy.

Rad pohľadov je možné zobraziť ako v podobe tabuliek, tak aj v podobe grafov. Samozrejmosťou je možnosť priamej komunikácii s aplikáciami MS Excel. Manažéri určite využijú pripravené Dashboardy, ktoré poskytujú rýchly a aktuálny prehľad o hlavných oblastiach činnosti vašej firmy.

Financie a účtovníctvo

  • finančné a vnútropodnikové účtovníctvo
  • spracovanie všetkých základných účtovných agend (prijaté, vydané faktúry, pokladňa, banka)
  • správa pohľadávok a záväzkov
  • obojstranná elektronická komunikácia s bankami
  • centrálne spracovanie agendy DPH
  • evidencia a odpisovanie majetku
  • centrálne nastavenie účtovných parametrov systému
  • komunikácie s centrálnymi registrami (overenie registrácie DPH, obchodný register ...)
  • spracovanie Intrastatu
  • rada ďalších možnosti systému

Zaujalo vás toto? Máte nejakú konkrétnu požiadavku, alebo problém ktorý tu nie je opísaný? Vzhľadom na rozmanitosť všetkých možných druhov výroby, predaja a všeobecne obchodných situácií je to určite možné. S najväčšou pravdepodobnosťou danú situáciu tiež vieme riešiť. Napíšte nám a dohodnite si individuálnu konzultáciu softvérového riešenia optimalizovaného pre Vaše podnikanie.


Odborovo špecializované riešenia

Dodávame aj niektoré úzkoprofilové riešenia pre mliekarenský priemysel, ktoré pokrývajú špecializovanú problematiku, ako je evidencia nákupu a príjmu mlieka, evidencia kvality, vyhodnotenie nákupu a vytvorenie výplat za nakúpené mlieko.

Aplikácia pre obchodných zástupcov

Viete na akých pozíciách a za aké ceny sú vaše produkty v obchodoch? Potrebujete rýchlo zhromaždiť ďalšie informácie o vašich či konkurenčných produktoch u zákazníkov? Spracovať cenový monitoring alebo získať ďalšie informácie z terénu? S našou aplikáciou budete mať prehľad.

Pomocou aplikácie pre obchodných zástupcov môžete zaznamenať v teréne akékoľvek informácie vrátane fotografií a odovzdať ich on-line k ďalšiemu centrálnemu spracovaniu. Aplikáciu je možné prevádzkovať na mobilných telefónoch či tabletoch s operačným systémom Android.

Hardware

Služby v oblasti výpočtovej techniky

Dodáme vám robustné aplikačné servery pre prevádzku systému. V prípade vášho záujmu dodáme aj ďalšie technické zariadenia (napr. mobilné terminály pre riadené sklady

Think the best, think Linux

Linux je všeobecne preslávený vďaka svojej stabilite a bezpečnosti. Ďalšou nespornou výhodou sú relatívne nízke harwarové nároky. Nielen preto je pri zriaďovaní serverov Linux nami preferovanou voľbou. Samozrejmosťou je však aj podpora rozšíreného operačného systému Windows.

Kontakt

Sídlo firmy pre SR :

MILSOFT MARTIN, spol. s r.o.

J. Bánika 1917/11
960 01 Zvolen
Telefon +421 0905 805 753
E-mail milsoft@milsoft.sk
IČ: 31605877 IČ DPH: SK2020433525
Zapsáno v obchodnom registri SR
Okresný súd Banská Bystrica, vložka 26965/S

Sídlo firmy pre ČR :

MILSOFT a. s.

Kpt. Jaroše 50
339 01 Klatovy I
Telefon +420 376 361 511
E-mail milsoft@milsoft.cz
web milsoft.cz
IČ: 25221515 DIČ: CZ25221515
Zapsáno v obchodním rejstříku ČR
Krajský soud v Plzni, zn. B698